Contact

Email:
info@metaloobrada.com

Address:

Franje Koroša 3,
40315 Mursko Središće, CROATIA

Telephone:
+ 385 95 822 1500


EORI number:
HR56430451732

OIB number:
56430451732
*